VCN Quick scan Welzijn Op Wedstrijd

Uit onderdelen van de poster en de prestatieprotocollen hebben wij voor de VCN, Verenigde Carrouselclubs Nederland een Quickscan Welzijn voor officials en toezichthouders (12 – 16 paarden/pony’s) op voorterrein samengesteld.

Bestuur VCN over de VCN Quickscan

De carrouselsport bloeit! Indrukwekkend mooie creatieve manoeuvres en dat allemaal met onze prachtige manegepaarden en -pony’s. Uitsluitend door de FNRS erkende en goedgekeurde ruitersportcentra kunnen teams afvaardigen voor deze nagenoeg enige teamsport voor paardenliefhebbers. Hierdoor verzekert de organisatie (VCN) zich op voorhand reeds van teams waarbij paardenwelzijn hoog op de agenda staat.

Voor deelname aan carrouselwedstrijden gaan veel paarden ver van huis, met zijn allen met hun ruiters op pad naar een (veelal) voor hen onbekende locatie. Zowel voor de ruiters als voor de paarden dient dit altijd plezierig te verlopen. Omdat Anne Muller een actief official en betrokkene is van de VCN en haar sporen op het gebied van paardenwelzijn reeds dik heeft verdiend, hebben wij haar gevraagd, samen met de mensen achter haar (wetenschappelijke supervisie, grafische vormgeving), om een ‘VCN quickscan paardenwelzijn’ te maken.

De VCN officials vullen dit formulier voor ieder deelnemend team in. Er wordt gekeken naar (on)regelmatigheden, dik/dun zijn van paarden, gebruik van neusriemen en de geschiktheid van combinatie van paard en ruiter. Zowel op het bij aankomst als tijdens het losrijden wordt er gekeken of en in welke mate het dierwelzijn wordt nagestreefd. Het uitgangspunt is dat deelnemers hiervan geen hinder ondervinden. Op eventuele excessen wordt meteen door de aanwezige bestuursleden actie ondernomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een team een meegebracht reservepaard moet inzetten. Voor de rest worden deze formulieren (intern) door de VCN gebruikt voor evaluatiedoeleinden, zodat de organisatie in samenwerking indien nodig met de FNRS en KNHS haar beleid hierop jaarlijks kan bijstellen.